Formularz rekrutacyjny

Praca

Imię:
Nazwisko:
Adres:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Telefon:
Adres e-mail:
Data urodzenia:
Kat. prawa jazdy C+E: nietak
Świadectwo ADR klasa 3 w cysternach: nietak
Możliwość podjęcia pracy od:
Preferowana baza paliw - w obrębie której Państwo chcieliby pracować:
Min. 3 lata doświadczenia w transporcie drogowym powyżej 12t DMC: nietak
Niekaralność: nietak
Nr kontaktowy poprzedniego pracodawcy (wyrażam zgodę na kontakt z poprzednim pracodawcą):
Załącz plik z CV (*.pdf lub *.doc):
Załącz plik z listem motywacyjnym (*.pdf lub *.doc):
Załącz plik z referencjami od poprzedniego pracodawcy (*.pdf lub *.doc):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. Nr 133.poz.883)